Controlling

http://www.snik.eu/ontology/he/Controlling

inverse relations

sniko:he
↪ Information Management Ontology
he:StrategischesInformationsmanagement
↪ strategic information management
he:FeststellenstrategischerLuecken
↪ Lückenanalyse

he:Rationalitaetssicherung
↪ Rationalitätssicherung
he:BusinessIntelligenceCenter
↪ Business-Intelligence-Center

he:ChiefInformationOfficer
↪ Chief Information Officer

he:ItAbteilungLeitung
↪ IT-Abteilung-Leitung

he:ItController
↪ IT Controller

he:LeitungItProjekt
↪ Leitung IT-Projekt

he:Lenkungsausschuss
↪ steering committee
he:CFO
↪ Chief Financial Officer
he:Bestandsmanagement
↪ Verwaltung des Technologiebestand
he:Projektcontrolling
↪ project controlling