subchapter of

http://www.snik.eu/ontology/meta/subChapterOf an entity of type: ObjectProperty

The subject is a subchapter of a chapter. @en

inverse relations

sniko:meta
↪ SNIK Meta Ontology
80.857┬Ás